संक्षिप्त मनोरोग विज्ञान

225.0

डब्ल्यू.एच.ओ. संघटनेची १५ वर्षापूर्वी ची आजारांची यादी पहिली तर पहिल्या १० आजार फक्त शारीरिक होते आणि आता पहिल्या ३ मध्ये मानसिक आजार आहे यावरून मानसिक आजार व त्यांची चिकित्सा याचे महत्व पटते. कारण आधुनिक विज्ञान मध्ये हेतुचा एवढा सूक्ष्म विचार केला गेला नाही त्यामुळे आधुनिक चिकित्सा मानसिक आजारात फक्त औषधे किंवा सम उपदेशन देऊ शकते. पण आयुर्वेदात मात्र सर्व हेतु ,मनाचे दोष,भाव ,ह्यांचा विचार करून चिकीत्सा दिली जाते.

 

by डॉ. संदीप माने (Author), डॉ. भावना गांगुर्डे (Author), डॉ. गणेश आहेर (Author)

  • Paperback: – 74 Pages
  • Edition:- 1st
  • PublisherNovel Nuggets Publishers 
  • LanguageMarathi
  • ISBN: 978-9395312714

 

Amazon.in                                      Flipkart.com

SKU: NNPUBL206 Category:

Description

डब्ल्यू.एच.ओ. संघटनेची १५ वर्षापूर्वी ची आजारांची यादी पहिली तर पहिल्या १० आजार फक्त शारीरिक होते आणि आता पहिल्या ३ मध्ये मानसिक आजार आहे यावरून मानसिक आजार व त्यांची चिकित्सा याचे महत्व पटते. कारण आधुनिक विज्ञान मध्ये हेतुचा एवढा सूक्ष्म विचार केला गेला नाही त्यामुळे आधुनिक चिकित्सा मानसिक आजारात फक्त औषधे किंवा सम उपदेशन देऊ शकते. पण आयुर्वेदात मात्र सर्व हेतु ,मनाचे दोष,भाव ,ह्यांचा विचार करून चिकीत्सा दिली जाते.

 

Additional information

Weight 0.3 kg
Dimensions 6 × 0.5 × 9 in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “संक्षिप्त मनोरोग विज्ञान”

Your email address will not be published. Required fields are marked *