இராவணன் காவியம்

309.0

வணக்கம்… என்னுள் பகுத்தறிவுச் சுடர் சுடர்ந்திட காரணம் எதுவெனில், பெரியாரின் உணர்வலைகளே!… ஆதலால் பெரியாருக்கு என்றென்றும் எனது வணக்கம்…

by Aranga Kanagarasan (Author)

  • Paperback: – 410 Pages
  • Edition:- 1st
  • PublisherNovel Nuggets Publishers 
  • LanguageTamil
  • ISBN: 978-9391178864
SKU: NNPUBL2294 Categories: ,

Additional information

Weight 0.5 kg
Dimensions 14 × 05 × 22 in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இராவணன் காவியம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *